سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

دلم برای دیدنت لک زده

 [ ۶ام دی ۱۳۹۲ ]

دلم برای دیدنت لک زده

194

برا دیدنت بی تابم…آنقدر ک میتوانم چـــند برابر این سالــها گریه کنم!

همان گریــــه هایی ک بــــرایت مهم بود…

اما این بار شک دارم…مثـــل گذشته سرم را در آغوشت بگیریو…در حالی ک خودت گریه میکنی مرا بخندانی…

«دلـــــــــــــــــــم بـــــــــــــرای دیــــــــــــــــدنت…لکـــــــــــ زده.