سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

فقط برای یک نفر

 [ ۲۳ام آذر ۱۳۹۲ ]

بعضی وقت ها چیزی می نویسی فقط برای یک نفر …

فقط برای یک نفر

بعضی وقت ها چیزی می نویسی فقط برای یک نفر …
اما دلـــــــــــت میگیرد وقتی یادت می افتد ..
که هرکســـــــــــی ممکن است بخواند .
جـــــــــــــــــز آن یـــــــــــــــک نــــــــــــــــــــفر …