سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

قلب ها به عشق و امید گرمند

قلب ها به عشق و امید گرمند

قلب ها به عشق و امید گرمند

قلب های مصنوعی فقط ظاهری زیبا دارند

عشق ندارند

امید ندارند

گرما ندارند

مراقب باش