سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

دیوونه

.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

هواست باشه دیوونت منم من

هوام رو هر کجا باشم تو داری

نمیدونی که با جادوی چشمات

چی به روز من عاشق میاری

.

دیوونه تر از این عاشق تَرَم از این میشم برات دوستت دارم 

تا اسم تو میاد قلبم تو رو میخواد هستم باهات دوستت دارم

.

حواسم باشه چشمام رو ببندم 

به غیر از تو روی تموم دنیا

دیگه مرزی میون ما دوتا نیست

من و با اسم تو میشناسند اینجا

.

دیوونه تر از این عاشق تَرَم از این میشم برات دوستت دارم 

تا اسم تو میاد قلبم تو رو میخواد هستم باهات دوستت دارم

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

دیوونه تر از این عاشق تَرَم از این

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫