سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

متن عاشقانه عشق من به تو

 [ ۴ام بهمن ۱۳۹۲ ]

متن عاشقانه عشق من به تو

متن عاشقانه ۳۸۷

متن عاشقانه عشق من به تو

عشق من به تو”..
ارزش این همه فکر و خیال را ندارد
وقتی به یاد تو بودن برای منی که یک فراموش شده ام چیزی جز دست و پنجه نرم کردن با مرگ نیست
نه زندگی که برایت کوچکترین ارزشی نداشت عشق انچرا که فکرش را می کردم نبود
جز رنج دوری
تو”..وقتی که من تنها ماندم ”
عشق تبلور بودن است نه نیستی
اما کاش زودتر می فهمیدم نه وقتی که تو”..پی به نبودنم ببری اری انکه بود تو”..بودی و این من بودم که نبودم بودنی به قیمت زندگی ات و نبودنی به قیمت مرگ من اما خدا خودش بهای این عاشقی را می پردازد و زندگی شیرین می شود به شیرینی” شیرینی …