سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

من از زندگی دشوار سخت ترم

 [ ۱ام بهمن ۱۳۹۲ ]

من از زندگی دشوار سخت ترم

دلنوشته عاشقانه ۴۵۵

من از زندگی دشوار سخت ترم

آموخته ام که خدا عشق است

و عشق تنهاخداست

آموخته ام که وقتی ناامید می شوم

خدا با اتمام عظمتش

عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوار شوم

آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم

خدا برایم بهترش را درنظر گرفته

آموخته ام که زندگی دشوار است

ولی من از او سخت ترم…