سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

پاییز که می شود

 [ ۱۲ام مهر ۱۳۹۲ ]

Autumn is the

پاییز که می شود انگار از همیشه عاشق ترم وچشمانم همه جا

نقش دیدگان تورا جستجو می کند پاییز که می شود….

با باد تا افقی که چشمانت درآن درخشیدن گرفت:

پیش می روم….

و مقابلت به رقص درمی آیم…

پاییز که می شود بی قراری هایم را در باغچه کوچکی

می کارم و آرام آرام قطره های باران را

که روزهاست در دامنم جمع کردم

به باغچه می نوشانم میدانم تا آخر پاییز

تمام بی قراری هایم شکوفه خواهد داد…!