سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

بیا برگردیم

 [ ۲ام مهر ۱۳۹۲ ]

۱ دیدگاه

 1. سیما می‌گه:

  خطی کشید روی تمام سوال ها

  تعریف ها ، معادله ها ، احتمال ها 

  خطی کشید روی تساوی عقل و عشق

  خطی دگر به قاعده ها و مثال ها 

  خطی دگر کشید به قانون خویشتن

  قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها 

  از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید

  خطی به روی دفتر خط ها و خال ها

  خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد

  با عشق ممکن است تمام محال ها

  خطی کشید روی تمام سوال ها

  تعریف ها ، معادله ها ، احتمال ها 

  خطی کشید روی تساوی عقل و عشق

  خطی دگر به قاعده ها و مثال ها 

  خطی دگر کشید به قانون خویشتن

  قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها 

  از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید

  خطی به روی دفتر خط ها و خال ها

  خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد

  با عشق ممکن است تمام محال ها