سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

تنهایی در آغوش ستاره ها خوابیدم

 [ ۱۰ام شهریور ۱۳۹۲ ]

I slept alone in embracing Stars

شب که در آغوش ستاره ها خوابیدم لحظه لحظه

همه دم خواب ترا می دیدم همه جا وهمه دم تا به سحر

در نور ظریف رخ تو ستاره ای می چیدم

چیدم زرخ ات ،مهر هزاران لبخند

خندان زبرت گل بهاران دیدم

از بلبل باغ در وصف تو یار

سرود دلنشین باغ می شنیدم

نگاه تو چون دشت بود ومن آهو

از زلف سیاه تو می  رمیدم

درآن دشت ودمن بی همدم

از هزاران قصه ی دلتنگی نالیدم

خسته و دلشکسته در میان باغ

در کنار گیسوان تو خوابیدم

به امید دیدن روی خورشید

کنار سیاهی شب تا به صبح آرمیدم