سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

شعر عاشقانه درمورد لب

 [ ۴ام آذر ۱۳۹۲ ]

Love Poem on the lips

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست مرا فتاد

دل از ره تو را چه افتادست میان او که خدا آفریده است

از هیچ دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشادست به کام تا نرساند

مرا لبش چون نای نصیحت همه عالم به گوش من بادست

گدای کوی تو از هشت جلد مستغنیست اسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست