سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

پیامک عاشقانه تنهایی سری سوم

 [ ۶ام شهریور ۱۳۹۲ ]

Love SMS alone in third series

دست به صورتم نزن میترسم بیفتد نقاب خندانی

که بر چهره دارم…

و بعد سیل اشکهایم تو را با خود ببرد

و بعد باز من بمانم و تنهایی…

 ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

رنجشى نیست

آدمها همینند

خوبند ولى فراموشکار

مى آیند

میمانند

میروند

مثلِ مسافران کاروانسرا

کسى براى بودن نیامده…نمى آید

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تنهایی همین است:

تکرار نامنظم من بی تو

بی آنکه بدانی برای تو نفس میکشم.

 ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

بچه که بودم میدانستم هر وقت

گم شدم باید سر جایم بمانم

تا پیدایم کنند…

مدتهاست ایستاده ام کسی پیدایم نمیکند!

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تلخ است

همه فکر کنند سرت شلوغ است

و تنها خودت بدانی چقدر

تنــــهایی…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

گاهی از خیال من گذر میکنی

بعد اشک میشوی

رد پاهایت اشک میشود

روی گونه ی من!!

راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود

“تو” هیچ کجا نیستی!!

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تو در خواب و من در کوچه های

سرد و تاریک خاطره با پاکتی سیگار

قدم زنان پی تو میگردم

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

نمیدانم کجایی!

ولی جای خوبی از این قصه ایستاده ای!

که هیچگاه از حواس لحظه هایم پرت نمیشوی!

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

نشسته ام، خسته شدم

دیگر قایق نمیسازم!

پشت دریاها هرخبری میخواهدباشد، باشد

وقتی خبری از تونیست قایق میخواهم چکار؟

مرا همین جزیره ی کوچک تنهایی هایم بس است

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

ای کاش، دلیل شب بیداری هایم

بودنت بود نه نبودنت

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تنهائی با “ت” شروع می شود

با هیچ چیز تمام نمی شود

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

امروز را شاید زندگی

هر لحظه برایم، طعم با تو بودن بدهد

ولی از بس نیامدی؛

دیگر من مانده ام و مزاجی که

تنها با طعم “تنهایی” خو گرفته است…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تنهائی

نه نوشته می شود نه خوانده

بغض می شود

گریه می شود

درد بی درمان می شود…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

نه اینکه زانو زده باشم… نه!!

تنهایی خیلی سنگین است

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

نیستی

یادت هم نباید باشد

به آتش میکشم دلی را که

با شنیدن نامت به لرزه بیفتد…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

شربت تلخ یادت را

به یک جرعه

سر میکشم!‏

شاید

تسکین دهد…

سرفه های سنگین تنهایی را!‏

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

در تنهائیت مراقب آدمهائی که نزدیک میشوند باش…

گاھی دورتر از این حرفایند!

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تنهایی قشنگ ترین حس دنیاست…

چون برای داشتنش

نیاز به منت هیچکس نداری…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

یه کافه تاریک یه مرد و یه گیتار

یه دفتر نوت بوت یه پاکت سیگار

یه بطری آب سرد یه فنجون اسپرسو

مثل روزای قبل اما بدون تو

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

سال هاست آسته می روم و آسته می آیم

امّا…

امان از گربه ی  تنهائی…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

بساط کرده ام

و تمام نداشته هایم را

ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ…

بی انصاف چانه نزن

ﺣﺴﺮﺕ ﻫﺎﯾﻢ…

به قیمت عمرم

تمام شده

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■