سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

متن های عاشقانه ۹۲

 [ ۱۷ام شهریور ۱۳۹۲ ]

Lyrics Love 92

هرجا دلت شکست …

خودت جاروش کن

تا هرکسی منت دست های زخمی ش رو سرت نذاره . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر چیز زمانی دارد. نفس هم که باشی

دیر برسی

من رفته ام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می دانی … ?!

دلم یک آمدن میـــــخواهد …

بی هیچ رفتنی !

و یـــک همدم ؛ که خیانت نداند … !!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﺪﺕ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺯﻧﮓ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ …

ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻔﻨﻢ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﺪﻫﻢ …

ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ

ﻭ ﮐﻤﯽ ﺷﺎﺩﺗﺮﺵ ﮐﻨﻢ !!…

ﻭ ﻣﻦ …

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ …..

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ …
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادت هست…?!

روزی پرسیدی این جاده کجا میرود…?!

و من سکوت کردم…

دیدی …! جاده جایی نرفت…!

آن که رفت ، تو بودی

راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست

همین کافیست که تو راه را میبینی و من تو را . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوابم نمیبره…

خاموشی ولی میخوام بازم بگیرم

در گوشت بگم دوستم داری

بازم بگی بله!!!

بازم ببینمت…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو که میدونستی…

من تکیه گاه محکمتم دیگه با من چرا…..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺷﮏ ﻧﮑﻦ!

“ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ”ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ

“ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻡ”ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺯﺍﻧُﻮ

ﺑﺰﻧﺪ!

ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻝِ ﮐﺲ

ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺑﺴﻮﺯﺍﻧﻢ!

ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ

ﻣﯿﺸﻮﺩ,

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ,

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ”ﺍﻭ”ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ”ﻟﻌﻨﺖ”ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیینه…

تنها رفیق من است وقتی می گریم او نمی خندد