سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

شعر دلتنگی آبان ماه ۹۲

 [ ۲۲ام آبان ۱۳۹۲ ]

Nostalgia lyrics Nov. 92

گفتمش دل میخری پرسید چند ؟ گفتمش دل مال تو تنها بخند

خنده کردو دل زدستانم ربود تا به خود باز آمدم او رفته بود

دل زدستش روی خاک افتاده بود

جای پایش روی دل جا مانده بود