سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

دوست قدیمی

 [ ۱۵ام مهر ۱۳۹۲ ]

Old Friend

دلم هوس یک دوست قدیمی کرده یه رفیقِ شش دانگ یه آرامِ دل

کسی که امتحانش را در رفاقت پس داده

و دیگر محک زدن و زیر و رو کردنی در کار نباشه .

رفیقی که

من نگم و او بشنوه…

بخندم و حجــم بغضم رو در خنده ام ببینه…

رفیقی که بگم برو ، اما بمونه که نره