سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

Saman Jalili - Tardid

دلبستم به سختی دلترسیدم از خودم به امن ساحلت

بی تردید من عاشقت شدم شریک لحظه هات دقایقت شدم

ترسیدی از این که بعد شب چی دیدی از دلم که از تو رد بشم

من بی تو یه مرگ مزمنم یه آرزو ی پودر که غیر ممکنم

احساسه منو عوض نکن بمونو خون رو برام نفس نکن

کابوسه نبودنت غمه خیال رفتنت برام جهنمه

می میرم برای تو هنوز به پای من نشین به پای من نسوز

تردیدت غرورمو شکست به دست غم سپرد و هر چی بود و هست

دلگیرم از این هجوم درد که تو خیال تو غم آشیونه کرد

آشوبم من از نبود تو به من نمی رسه تب وجود تو

احساسه منو عوض نکن بمونو خون رو برام نفس نکن

کابوسه نبودنت غمه خیال رفتنت برام جهنمه

می میرم برای تو هنوز به پای من نشین به پای من نسوز

تردیدت غرورمو شکست به دست غم سپرد و هر چی بود و هست