سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

متنی کوتاه در مورد سکوت

 [ ۱۸ام آبان ۱۳۹۲ ]

Short text about the silence

سکوت حرف زیادی برای گفتن داشت شروع کرد

کسی قصه را نفهمیدم گذاشت نام مرا ابتدا نفهمیدم

گذشت و دست من از دست های کودکی ام کجا؟ چگونه؟ شد

از هم جدا نفهمیدم

در آرزوی بزرگی بزرگتر شدم و

دریغ چیزی از آن سال ها نفهمیدم

همیشه بخت من از من عقب عقب می رفت

نگاه کردم و از رد پا نفهمیدم

چطور شاه سپید برنده ام شده است

شکست خورده و صاحب عزا نفهمیدم

تمام زندگی ام مهره بودم و روزی

هزار بار شدم جا به جا نفهمیدم

اسیر بحر بلا بودم و پیامبرم

شکافت فرق مرا با عصا نفهمیدم

هر آنچه شد همه گفتند او چنین می خواست

که چیز بیشتری از خدا نفهمیدم

درست می شود عمری شنیده ام این را

ولی چگونه؟ چه موقع؟ کجا نفهمیدم

سکوت حرف زیادی برای گفتن داشت

ولی میان هزاران صدا نفهمیدم

دعا دعای فرج بود و تازه فهمیدم

که چیزی از کلمات دعا نفهمیدم

متن ارسالی » SaraH