سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

پیامک عاشقانه تنهایی سری چهارم

 [ ۱۳ام شهریور ۱۳۹۲ ]

SMS romantic solitude of the fourth series

دلتنگی” قصه همیشگی است امروز زیر چتر تنهایی ام

جایت حسابی خالی بود!

وقتی تمام باران را تنها میگریستم…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

می گویند: خوش به حالت

از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی

نمی دانند بعضی دردها کمر خم می کنند نه ابرو…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

لغت نامه های دنیا را باید آتش زد

جلوی واژه نبودن نوشته اند:

عدم حضور شخصی یا چیزی؛ همین

چقدر نبودن تو را ساده فرض میکنند…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تنهایى یعنى دور و ورت پراز آدم باشه

ولى دلت پر باشه از حرفاى نگفته

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

کاش می فهمیدی

برای این که تنهایم تو را نمیخواهم؛

برعکس، برای این که میخواهمت؛

تنهایم…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تنها که هستی گریه می کنی

و میدانم از تمنای لغزش انگشتانم

بر گونه ات

سرشاری

با این همه

روزها بدون من قدم می زنی

و جای خالی نگاهم را

با رویا پر می کنی…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تنهایی، حرف اضافه ندارد

آن “ی” آخرش هم به تو یاد میدهد

که تنهایی ادامه دارد

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد

اما تو نرو بگذار من نادان بمانم.

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

هر بار که میخواهم سمتت بیایم

یادم میافتد که دلتنگی

بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

دست به صورتم نزن

میترسم بیفتد

نقاب خندانی که بر چهره دارم

و بعد سیل اشکهایم تو را

با خود ببرد…

و بعد باز من بمانم و تنهایی…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

گاهی از خیال “من” گذر میکنی

بعد اشک میشوی

رد پاهایت خط میشود روی “گونه” من!!

راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود

“تو” هیچ کجا نیستی…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

بس کن ساعت…

بس کن لعنتی

خودم می دانم که نیست

آنقدر با صدایت نبودنش را به رخم نکش

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

خدایا بیا کمی ازتنهایمان حرف بزنیم…

مرا… او…

توراچه کسی تنهاگذاشت؟؟!

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

از نشانه های  بالینی  تنهائی

بالش  خیس است

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تو برو پیچک من

فکر تنهایی این قلب مرا هیچ مکن

رو پیشانی من چیزی نیست

غیر یک قصه پر از بی کسی و تنهایی

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

در این دنیا که حتی ابر

نمی گرید به حال ما

همه از من گریزانند

تو هم بگذر از این تنها

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

امروز عکس تنهاییم را قاب گرفتم

عکسی در ابعاد

سه در بی نهایت…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

یه دریا اشک برای ریختن دارم

یه دل گرفته

یه زندگی پر از خالی

من سرشارم از تنهایی

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تنهایی همین است

تکرار نا منظم من بی تو…

بی آنکه بدانی برای تو نفس میکشم…

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■