سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

گـــــــآهی اوقآت

 [ ۱۹ام خرداد ۱۳۹۲ ]

Sometimes

گـــــــآهی اوقآت انگآر همهـ دُنیآ پآ می شوَند ،

تا تو برسیـ…گـــــــآهی اوقات هَم ،

حَتیـ پآهآی خودت قَدَمی بَر نمی دارنـد امآ هَمیشهـ

رسیـدن مُهمـ نیست …

بَلکهـ رَفتَن کآفیـست برآی تَمآم کردنـ

تَمآمـ رآه هآی نَرسیـده بهـ او ،

بآ پـآهآی خودت.