سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

Song lyrics of nostalgia Yaser Mahmoudi

این روزا ابرم و بارون حس ِ دلتنگی باهامه

دیدن ِ دوباره ی ِ تو

همه ی ِ حال و هوام ِ حس ِ دلتنگی قشنگه وقتی

که مال ِ تو باشه

دوست دارم اشکام و وقتی مقصد

شال ِ تو باشه

جای ِ خالیت میمونه تویه قلبم تو که داری میری

من غرق ِ

دردم تو میری و نمیفهمی چه سردم

من هرکاری میشد

واسه تو کردم

ولی بی اعتنا میگذری ساده از این مرد که به تو

قلبش و داده

میدونم تو داری میری عزیزم

نشد حتی یه بارم

اشک بریزم

این روزا ابرم و بارون حس ِ دلتنگی باهامه

دیدن ِ دوباره ی ِ تو

همه ی ِ حال و هوام ِ

حس ِ دلتنگی قشنگه وقتی که مال ِ تو باشه

دوست دارم اشکام و وقتی

مقصد ِ شال ِ تو باشه

من به دنبالت میگردم میگردم

من به دنبالت

میگردم .. میگردم

من به دنبالت میگردم همیشه از روی ِعادت

فاصله.احسا ِ مارو

داره میسوزونه راحت

به دنبالت میگردم همیشه از روی ِعادت

فاصله احسا ِمارو

داره میسوزونه راحت

این روزا ابرم و بارون حس ِ دلتنگی باهامه

دیدن ِ دوباره ی ِ تو

همه ی ِ حال و هوام ِ

حس ِ دلتنگی قشنگه وقتی که مال ِ تو باشه

دوست دارم اشکام و وقتی

مقصد ِ شال ِ تو باشه

این روزا ابرم و بارون حس ِ دلتنگی باهامه

دیدن ِ دوباره ی ِ تو

همه ی ِ حال و هوام ِ

حس ِ دلتنگی قشنگه وقتی که مال ِ تو باشه

دوست دارم اشکام و وقتی

مقصد ِ شال ِ تو باشه

ترانه سرا: هومن کمال زارع و مونا وفا