سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

پیامک عاشقانه سری سوم

 [ ۱۶ام شهریور ۱۳۹۲ ]

The third series of romantic text messages

در انــتظــار هیــچ کــس نــیســتم

اما

هــنوز وقــتی نــویز مــوبایل روی اسپــیکر مــی افتد

دلــم می لرزد

شــاید تـو بــاشی…..!

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

روزی که فکــر می کنی یه کسی رو از ته “دِل” دوس داری . . .

هیچ وقت “وِلـــش” نـکن . . .

ممکنه دوباره تــکرار نشه . . .

باید ۱۰ ، ۱۵ سال بُگذره تــا بفهمی همون “یه بـــــــــــار” بوده . . .

که حــالت دیگــه خوب نمیشه . . .

“عشـق” یعنی حــالـت خوب باشه . .

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

بعد از مـرگـم

قـلــبـم را جــدا از مـن خـــاک کنید

من و دلـــم هیچ گاه

آبـمـان توی یک جـوی نرفت…

 ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

مثلِ همیشه برای تو می نویسم

تو

به نیت هر که دوست داری بخوان …

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

روزایی که “تو” توشون نیستی ، حیفم میاد زندگیشون کنم …

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست

و عاشقانه می خوانم

عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

می گویند عشق خدا به همه یکسان است

ولی من می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد

وگرنه به همه یکی مثل تو میداد …

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

چه خوب است که هستى …

وقتى که هستى ورود هر غریبه اى به این سراى پر از تو ممنوع میشود …

و این براى بیتابى من تاب است …

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

اگه عاشقت نبودم / پا نمی داد این ترانه

بی خیال بد بیاری / زنده باد این عاشقانه

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

چه شوری میزند دلم وقتی

در چشم دیگران

انقدر شیرین میشوی

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

تو میدانی از مــرگ نمیترسم،

فقط حـیف اســت،

هــزار سال بخوابم و خـواب تـو را نبینم

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

هر پنجره ای زیباست

اگــر

تو میان قاب آن طلوع کنی

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

میـگویند عـشق خدا به همه یکسان است

ولی من مـیگویم مرا بیشتر از همه دوست دارد

وگرنـه بـه همه یکی مثل تو میداد …

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

من بگریزید که می خورده‌ام امروز

با من منشینید که دیوانه‌ام امشب

یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را

چیزی که لبت ریخت به پیمانه‌ام امشب

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

بردی به غمزه ی همه صبر و قرار من / آخر به سر رسیده چه خوش انتظار من

ترسم دوباره فاصله افتد میان ما / می بوسمت که بوسه شود یادگار من

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

ما نسل بوسه های ممنوع ایم عشق را

میان لبهای هم، پنهان کرده ایم تا نمیرد

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

نیست در این گفته من وسوسه ای / گر تو به من قرض دهی بوسه ای

بوسه ای دیگر سر آن مینهم / لحظه دیگر به تو پس میدهم !

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن . . .

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

اتل متل یه فانوس / فرستادم برات بوس

گرفتی بگو آره / نشد بگو دوباره !

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ lahzehha.ir ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■