سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

کجای شهر قرار بگذاریم

 [ ۱۱ام مهر ۱۳۹۲ ]

Where to put the city

کجــای شهر قرار بگـذاریم ؟

پــارک یا رستــوران ؟

چه رنگ لبـاس بپوشم دیوانــه تــر می شوی ؟

سـادگی* خوب هســت ؟

می خواهی بـرایت شعـر هم بخوانم بلنـد بلنـد ؟

یا آرام بگویـم دوستــت دارم گلــم …؟!

کــدام بهتر هسـت!

بمــانم شاعری کنم یا از عاشقـی ات بسـوزم و تمـام شـوم …؟

متن ارسالی » saeed