سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

در دنیـا

 [ ۵ام تیر ۱۳۹۲ ]

World

هـمه در دنیـا کـسی را دارنــد،بــرای خودشــان..!

خــُسـرو” و “شیـــرین” …”لیـلی” و “مـَجنــون” ..

رامیـن” و “ویـس” …. “پیــرمــَرد” و “پیرزَن” ..

“تــــــو” و “اون” …

“مــَــن” و “تــَنهـآیی” !!