سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

فقط تو مانده ای

 [ ۲۶ام مهر ۱۳۹۲ ]

You have only a

من خیره نشسته ام ..

من خیره نشسته ام به نام تو من اینجا آتش گرفته ام ..

و تو خیره به غبارهای بلند شده از خاکسترم خیره شده ای ..

سکوت کرده ای ..

با خودت می گویی: خیالی نیست.. می سوزد و می رود و ..

نمی دانی چه دردی دارد این سوختن ..

نمی دانی ..

و باز هم نمی دانی ..

نمی دانی که همه را بیرون کرده ام جز تو.. فقط تو مانده ای ..

دیرم شده اما باز چشم به راه تو مانده ام.. چشم به جاده سفید و ..

می دانم که نمی شود این دم رفتن دوباره ببینمت ..

خسته ام ..

و تو اندازه این خستگی ها را نمیدانی ..